Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING UPFIELD

Upfield neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

  1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
  2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke persoonlijke informatie we verzamelen en waarom we dat doen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
  4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. Voor de gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

UPFIELD-PRIVACYVERKLARING

Laatste update: juni 2018

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, delen en beschermen.

Alle persoonlijke data die wordt gedeeld met, of verzameld door Upfield, wordt verwerkt door Upfield Holdings B.V. [Overschiestraat 61, 5th-floor, 1062XD Amsterdam, The Netherlands] en haar lokale dochterondernemingen, die tezamen de gegevensverwerkers zijn (hierna: “Upfield” of "we" of "ons").

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door Upfield in Nederland in verband met de producten en diensten die zij aanbiedt. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via de klantenservice, maar ook gegevens die online worden verzameld door onze marketingcampagnes, door advertentiecookies op onze websites, op onze ‘branded’ pagina’s op platforms van derden en onze mobiele applicaties (hierna de ‘Upfield-sites’).

Deze privacyverklaring geldt ook voor Upfield content zijnde aanbiedingen en advertenties van Upfield producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

Verder treft u op de Upfield-sites een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze leveranciers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van de betreffende Upfield-site. Zie voor informatie over het Upfield-bedrijf dat de Upfield-site exploiteert, de alinea Uw rechten en wie te benaderen onder aan deze pagina.

De meeste Upfield-sites zijn ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Als je jonger dan 16 jaar bent, dien je de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat je deze begrijpt en accepteert.

Wanneer een Upfield-site is bedoeld voor gebruik door een jonger publiek, zullen we toestemming van een ouder of voogd inwinnen voordat wij persoonsgegevens verzamelen wanneer wij dit nodig achten of wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

De toegang tot bepaalde delen van de Upfield-sites en/of het in aanmerking komen voor prijzen, ‘samples’ of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles om dergelijke regels uit te voeren.

In deze Privacyverklaring betekenen uw “persoonsgegevens”: gegevens die u persoonlijk identificeren, afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens die voor ons beschikbaar zijn. Upfield verzamelt diverse soorten persoonsgegevens en speciale categorieën persoonsgegevens (zoals over uw gezondheid en andere gevoelige gegevens). Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens over u (indien van toepassing), waaronder uit de volgende, verschillende bronnen:

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

Indien u zich registreert voor Upfield-nieuwsbrieven, onze Upfield-sites gebruikt en daar bijvoorbeeld een account aanmaakt, online producten of diensten aanschaft of feedback hierover verstrekt, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om op basis hiervan een profiel aan te maken.

We maken profielen aan door de informatie over uw online surf-, zoek-, en koopgedrag te analyseren, segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en u in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door Upfield gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie (zoals nieuwsbrieven), en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van de Upfield-merken op de Upfield-sites, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de Upfield-sites. Upfield gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de Upfield-sites aangenamer te maken worden marketingcookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in onze Cookieverklaring.

Ook kan Upfield uw gegevens koppelen aan eventuele aanvullende informatie die Upfield van u heeft ontvangen. We kunnen uw gegevens ook delen met vertrouwde derden (bijvoorbeeld adverteerders, reclamebureaus, reclamenetwerken, etc.) om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Deze derde partijen kunnen hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen om ons te helpen gericht te adverteren afgestemd op uw persoonlijke interesses. Ze zullen uitsluitend deze gegevens verzamelen voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies voor marketing- en advertentiedoeleinden.

Waar dit gepast is, zullen wij uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor verwerkingsactiviteiten, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment gratis in te trekken.

In sommige gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onze gerechtvaardigde belangen. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld bestaan wanneer u zich aanmeldt voor een loyalty programma bij een van onze merken en we de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken om gegevensanalyse uit te voeren om onze producten of services te verbeteren. Deze grond zal alleen worden gebruikt waar het noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang te bereiken en die belang niet zwaarder weegt dan uw rechten als individu. We kunnen u verzekeren dat als onze gerechtvaardigd belangen wordt gebruikt als grond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wij deze gerechtvaardigd belangen bijhouden. U hebt het recht deze informatie op te vragen.

In sommige gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om een overeenkomst uit te voeren waarbij u een partij bent of zult worden. We moeten bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verwerken om een product of dienst te leveren die u hebt gekocht, zodat u kunt deelnemen aan een van onze wedstrijden of om monsters toe te sturen die u hebt aangevraagd.

In sommige gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens ook wanneer we een wettelijke verplichting hebben (bijvoorbeeld belasting- of socialezekerheidsverplichtingen), om dergelijke verwerking uit te voeren. Een rechterlijk bevel of een dagvaarding kan ons bijvoorbeeld verplichten om persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken, of we kunnen worden gedwongen om persoonsgegevens te verwerken om verdachte transacties te melden volgens de lokale anti-witwasregels.

We geven u keuzes over hoe we met u communiceren.

Communicatie via e-mail

U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten van Upfield stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk ontvangen bericht zijn vermeld.

Communicatie via de post

U kunt het ontvangen van communicatie van Upfield via de post stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in deze communicatie zijn vermeld. U kunt het ontvangen van promotionele e-mailberichten of postcommunicatie tevens via dit privacybeleid stopzetten door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderen op te volgen.

Mobiele tekstberichten

We sturen u alleen promotionele mobiele tekstberichten wanneer u zich hiervoor inschrijft (opt-in). U kunt het ontvangen van promotionele tekstberichten stopzetten door de aanwijzingen die in het programma van de tekstberichten zijn vermeld te volgen. U begrijpt dat de standaardtarieven van uw mobiele provider van toepassing zijn op deze berichten, en dat u op elk moment van gedachten kunt veranderen door de instructies in het hoofdstuk Uw rechten en wie te benaderen op te volgen. Indien er kosten ten laste van uw wireless-account komen, stemt u ermee in dat wij toepasselijke betalingsinformatie van u verzamelen en leveren aan uw provider. U verklaart dat u de eigenaar of geautoriseerde gebruiker bent van het draadloze apparaat dat u gebruikt om zich aan te melden voor de mobiele tekstberichten, en dat u gemachtigd bent om de kosten hiervoor goed te keuren. Tot slot, we zullen uw verzoek om het ontvangen van promotionele e-mail-, tekst- en postberichten van Upfield stop te zetten respecteren. We kunnen u echter nog steeds servicegerelateerde communicatie sturen, zoals e-mails die uw aankopen via onze websites bevestigen. We kunnen tevens informatie voor administratieve doeleinden bewaren.

Intra-groep

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Upfield-groep.

Derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

Andere situaties

We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Er zullen echter gevallen zijn waarin we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') moeten overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen dan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten meestal het uitvoeren van beoordelingen van gegevensbeveiliging bij eventuele ontvangers en het opstellen van contracten met dergelijke ontvangers om te zorgen dat ze dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Upfield, zodat uw gegevens voldoende worden beschermd. Voor meer informatie over de passende, geldende beveiligingsmaatregelen kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens twee jaar vanaf uw laatste contact met ons, zoals de datum van uw laatste aankoop of de laatste keer dat u een van onze mobiele applicaties heeft gebruikt, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische processen.

De bewaartermijnen van de gegevens die we door middel van cookies verzamelen en die we onder meer gebruiken voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties, zijn hier te vinden.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en adviseurs op een ‘need-to-know’ basis.

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de Contact-link op de Upfield-site waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring. Als alternatief kunt u terecht op www.Upfield.com, selecteer het juiste land en klik op de Contact-link. Uw aanvraag zal worden doorgestuurd naar de betreffende Upfield-groepsmaatschappij. U hebt onder andere het recht om aan te geven dat:

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige voor- en achternaam en contactgegevens te verstrekken.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Upfield-sites te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van de 'laatste update' boven aan deze verklaring aanpassen. Als het om materiële wijzigingen gaat, zullen we een meer opvallende kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde diensten, door het versturen van een e-mailkennisgeving van de wijzigingen in de privacyverklaring). We zullen ook eerdere versies van deze privacyverklaring in een archief bewaren. We zullen uw rechten onder deze privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.