OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

#VASEDATAJSOUVASE

Víme, že vám záleží na vašich osobních údajích a na tom, jak je s nimi nakládáno a chceme, abyste věřili, že společnost Upfield používá vaše osobní údaje opatrně. Toto oznámení o ochraně soukromí vám pomůže pochopit to, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Při čtení našeho oznámení prosím mějte na paměti, že platí pro všechny společnosti Upfield Group, jak je definováno níže. Udělejte si prosím chvíli pro obeznámení se s našimi praktikami ochrany soukromí a dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy, prostřednictvím zaslání e-mailu nebo zasláním požadavku skrze formulář „Kontaktuje nás“ na našem webu .

Snažili jsme se učinit toto oznámení co nejjednodušším to bylo možné, ale pokud nejste obeznámeni s pojmy, jako jsou cookies, IP adresy a prohlížeče, nejprve si o těchto klíčových pojmech, prosíme, něco přečtěte .

Máte právo na vznesení námitek ohledně určitých způsobů použití vašich osobních údajů, včetně použití vašich osobních údajů pro přímý marketingu. Zde se podívejte, jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit.

Jakékoliv osobní údaje poskytnuté pro nebo shromážděné společností Upfield jsou řízeny společností společností Upfield Holding B.V. [Overschiestraat 61, 5th-floor, 1062XD Amsterdam, The Netherlands], která je spolu se svými dceřinými společnostmi správci dat)

Oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní údaje shromážděné společností Upfield ve spojitosti se službami a produkty, které nabízíme. Odkazy na „Upfield “ v tomto oznámení představují společnost Upfield Holding B.V. a jakoukoliv jí přímo či nepřímo vlastněnou a/nebo ovládanou společnost, se kterými interagujete nebo se kterými máte obchodní vztah (dále „skupina Upfield Group“). Více o skupině Upfield Group zjistíte na https://www.upfield.com.

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje také na marketingový obsah společnosti Upfield, včetně nabídek a reklam pro její produkty a služby, které vám my (nebo poskytovatel služeb jednající pod naší záštitou) zašleme na webech třetích stran, platformách a aplikacích založených na informacích o vašem používání webu. Tyto weby třetích stran mají zpravidla svá vlastní oznámení o ochraně soukromí a podmínky. Před použitím těchto webů vám doporučujeme jejich přečtení.

Osobní údaje představují jakékoliv informace, které mohou být použity k přímé či nepřímé identifikaci konkrétního jedince.

Osobní údaje požadované společností Upfield nejste povinni poskytnout, ale pokud se rozhodnete pro jejich neposkytnutí, nemusíme být schopni nabídnout vám produkty nebo služby, případně vysoce kvalitní služby nebo odpovědět na jakékoliv dotazy, které byste mohli mít.

 • Osobní údaje můžeme shromažďovat z více zdrojů. Tyto zahrnují:
 • osobní údaje, které nám přímo poskytnete,
 • osobní údaje, které shromažďujeme automaticky, a
 • osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů.
 • Osobní údaje představují jakékoliv informace, které mohou být použity k přímé či nepřímé identifikaci konkrétního jedince. Tato definice obsahuje osobní údaje shromážděné offline skrze naše centra náboru spotřebitelů, přímé marketingové kampaně, loterie a soutěže a online skrz naše webové stránky, aplikace a označené stránky platforem třetích stran a aplikace, ke kterým je přistupováno z nebo jsou používány skrze platformy třetích stran.

  Při kontaktu s námi můžete být požádáni o poskytnutí vašich osobních údajů. Společnosti skupiny Upfield Group mohou sdílet vaše osobní údaje mezi sebou a používat je způsobem podléhajícím tomuto oznámení o ochraně soukromí. Můžeme je zároveň kombinovat s ostatními informacemi za účelem zlepšení našich produktů, služeb, obsahu a reklam.

  Osobní údaje požadované společností Upfield ejste povinni poskytnout, ale pokud se rozhodnete pro jejich neposkytnutí, nemusíme být schopni nabídnout vám produkty nebo služby, případně vysoce kvalitní služby nebo odpovědět na jakékoliv dotazy, které byste mohli mít.

  Osobní údaje můžeme shromažďovat z více zdrojů. Tyto zahrnují:

 • Osobní údaje, které nám přímo poskytnete. Shromažďujeme údaje o tom, jak používáte naše služby a produkty, jako jsou druh obsahu, který si prohlížíte nebo jímž se zabýváte, nebo frekvenci a trvání vašich aktivit. Zároveň shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete při přihlášení odběru marketingového zpravodaje, při vyplňování průzkumů nebo registraci účtu za účelem nákupu našich produktů. Přitom vás můžeme požádat o osobní údaje, jako je vaše jméno, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo podrobnosti o kreditní kartě. Některé značky společnosti Upfield o vás mohou shromažďovat „speciální kategorie osobních údajů“ po vašem výslovném souhlasu. Pro více informací o speciálních kategoriích údajů, které shromažďujeme a o tom, jak je používáme, viz odpovídající sekce níže.
 • Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky. Získáváme a ukládáme také jisté druhy osobních údajů pokaždé, když mezi vámi a námi proběhne online interakce. Používáme například cookies a sledovací technologie (pro více informací viz klíčové termíny ochrany soukromí ), abychom získali osobní údaje, když se váš prohlížeč připojí na náš web nebo reklamu nebo jiný obsah poskytovaný ve jménu společnosti Upfield na ostatních webech. Vaše osobní údaje jsou zároveň shromažďovány když hledáte, nakupujete, přidáváte příspěvky, účastníte se soutěže nebo vyplňujete dotazník či když komunikujete s našimi týmy zákaznického servisu. Příklady typů osobních údajů, které shromažďujeme, zahrnují: IP adresu (pro více informací viz klíčové termíny ochrany soukromí ), ID zařízení, údaje o umístění, informace o počítači a připojení, jako je typ prohlížeče a jeho verze, nastavení časové zóny, typy plug-inů prohlížeče a jejich verze, operační systém a historie nákupů - které společnost Upfield občas slučuje s podobnými informacemi ostatních spotřebitelů. Během některých z vašich internetových návštěv webů společnosti Upfield můžeme zároveň použít softwarové nástroje pro měření a sběr informací o relaci, včetně časů odezvy webu, počtu chyb při stahování, délky návštěv konkrétních stránek, informace o interakci na stránce a způsobu opuštění stránky. Můžeme zároveň sbírat technické informace, které nám pomáhají s rozpoznáním vašeho zařízení, abychom zamezili zneužití a pro diagnostické účely.
 • Osobní údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Shromažďujeme osobní údaje z dalších zdrojů zahrnujících naše důvěryhodné partnery v podobě třetích stran a na platformách třetích stran, kde ve jménu společnosti Upfield pravujeme účty. Například když použijete funkci „to se mi líbí“ na Facebooku nebo funkci +1 na Google+. Kromě toho získáváme informace o vás a interakcích ostatních uživatelů pomocí naší reklamy, abychom mohli vyhodnotit, zda je naše reklama relevantní a úspěšná. Také shromažďujeme informace o vás a vašich aktivitách u třetích stran, když jim nabízíme služby nebo produkty, nebo od třetích stran poskytujících obohacení dat (pro více informací o klíčových termínech viz odkaz [LINK]), které mohou společnosti Upfield poskytnout kontext k osobním údajům, které přechováváme.
 • Jisté kategorie osobních údajů, jako je rasa, etnická příslušnost, náboženství, zdravotní stav, sexualita nebo biometrické údaje jsou klasifikované jako „speciální kategorie osobních údajů“ a spadají pod dodatečnou ochranu evropské legislativy o ochraně údajů.

  Okolnosti, kde shromažďujeme a zpracováváme tyto speciální kategorie údajů, omezujeme.

  Společnost Upfield občas shromažďuje údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, jako jsou alergie, těhotenství nebo typ pokožky, abychom vám mohli zasílat na míru šité reklamy a relevantní promo akce. Společnost Upfield shromažďuje a používá tyto osobní údaje pouze tehdy, když jste nám poskytli souhlas, abychom tak mohli učinit. V některých případech jste mohli žádat o služby nebo produkty, které přímo nezahrnují sběr jakýchkoliv speciálních kategorií údajů, ale lze z nich odvodit nebo odhadnout vaše náboženství, zdravotní stav nebo jakoukoliv jinou speciální kategorii údajů.

  Abychom vykreslili okolnosti, za kterých společnost Upfield shromažďuje a zpracovává speciální kategorie údajů, poskytujeme následující příklady:

  Uvědomujeme si důležitost a význam dodatečných opatření pro zaručení ochrany soukromí a bezpečnosti dětí využívajících produkty a služby společnosti Upfield. Většina webů společnosti Upfield je navržených pro použití dospělými. Jakmile je některý z našich webů určen pro mladší návštěvníky, získáme tam, kde to vyžadují právní předpisy a normy, souhlas zákonného zástupce/rodiče dítěte předtím, než začneme shromažďovat osobní údaje (věk, pro který je souhlas zapotřebí, se pro každou zemi liší).

  Pokud jste dítětem ve věku, který vyžaduje svolení rodičů dle zákonů vaší země, měli byste si se svými rodiči nebo pěstounem pročíst podmínky stanovené tímto oznámením o ochraně soukromí, abyste si byli jisti, že jim rozumíte a přijímáte je. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte bez souhlasu rodiče nebo pěstouna, tam, kde měl být takový souhlas udělen, budou osobní údaje okamžitě smazány. Přístup do jistých částí webů společnosti Upfield nebo možnost získání výher, vzorků a ostatních odměn je obecně omezen určitou věkovou hranicí. Občas používáme vaše osobní údaje pro provedení ověření věku a aplikujeme jakákoliv příslušná omezení spojená s věkem.

  Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme vaše osobní údaje pouze pro specifické a omezené účely. Například pro zpracování vašich plateb, pro vyhodnocení a řešení jakýchkoliv stížností, pro vývoj a zlepšení našich produktů, služeb a metod komunikace a funkčnosti našich webů, abychom vám poskytli na míru šité produkty, komunikace a cílenou reklamu, stejně tak jako produktová doporučení.

  Také vytváříme profily pomocí analýzy informací o vašem prohlížení internetu, hledání a nakupování a vašich interakcí s našimi komunikačními kanály jednotlivých značek pomocí tvorby segmentů (vytváření skupin, které mají jisté podobné charakteristiky) a pomocí umístění vašich osobních údajů do jednoho nebo více segmentů.

  Mimo to zpracovává společnost Upfield vaše osobní údaje také za použití automatizovaných prostředků. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí, které je činěno výhradně automatickými prostředky, u kterého nejsou v procesu tvorby rozhodnutí ve spojení s vašimi osobními údaji zapojení lidé.

  Shromažďujeme, zpracováváme a poskytujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

  Zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli realizovat smluvní vztah, jehož jste nebo si přejete být smluvní stranou. Musíme například

  zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli dodávat vámi zakoupené produkty nebo služby, abychom vám umožnili zúčastnit se některých

  z našich soutěží, nebo abychom vám mohli zasílat vámi požadované vzorky. Vaše osobní údaje také zpracováváme v případech, pokud je naší zákonnou povinností takové zpracování provádět (například povinnosti v daňové oblasti či oblasti sociálního zabezpečení). Například v případě soudního příkazu nebo předvolání po nás může být vyžadováno zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu, nebo můžeme být nuceni zpracovat osobní údaje pro nahlášení podezřelých transakcí podle místních předpisů proti praní špinavých peněz.

  Společnost Upfield používá vaše osobní údaje pro vytváření profilů. Vytváříme profily pomocí analýzy informací o vašem procházení internetu, hledání a nakupování a vašich interakcí s našimi komunikačními kanály jednotlivých značek pomocí tvorby segmentů (vytváření skupin, které mají jisté podobné charakteristiky) a pomocí umístění vašich osobních údajů do jednoho nebo více segmentů. Tyto segmenty jsou používány společností Upfield pro personalizaci webu a naší komunikace s vámi (jako například zobrazení obsahu, který je pro vás relevantní, když náš web navštívíte, případně obsah zpravodaje) a pro zobrazení relevantních nabídek a reklam od značek společnosti Upfield na jejích webech a webech třetích stran. Segmenty mohou být také použity pro kampaně třetích stran na webech společnosti Upfield. Upfield profiluje vaše údaje tehdy, pokud jste nám k tomu udělili souhlas, například přijetím nastavení cookies vašeho prohlížeče nebo přihlášením se k odběru e-mailových zpravodajů od jedné z našich značek.

  Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit, abyste zamezili použití osobních údajů tímto způsobem, a to tak, že použijete sekci správy cookies v našem oznámení o cookies [LINK] nebo odhlášením e-mailové adresy z některého z našich webů či odběru marketingových zpravodajů.

  Příkladem může být –

  Tato data používáme pro profilování toho, co máte rádi a toho, co rádi nemáte. Například pokud vidíme, že si pravidelně prohlížíte veganské recepty na našem webu „Recipedia“ a zvolili jste možnost zasílání našich e-mailů, můžeme vám zaslat veganské recepty, které se zrovna na stránce objeví a mohly by vás zajímat, nebo vám můžeme ušít na míru webový obsah, podle toho, jaké navštěvujete na webu stránky.

  Na základě této profilové informace vám také můžeme zasílat reklamu, u které si myslíme, že se vám bude líbit a kterou chcete vidět na našem webu nebo na webech majitelů stránek, u kterých reklamu také zobrazujeme. Někdy můžeme s vaším svolením použít vaši aktuální polohua zobrazovat vám reklamu, která souvisí s promo akcemi a událostmi, ke kterým dochází ve vašem okolí a u kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.

  Můžeme také použít informace, které jste poskytli vybraným třetím stranám a souhlasili jste, že mohou být sdíleny, jako je váš věk, pohlaví, životní fáze, životní styl a širší okruh zájmů, abychom identifikovali osoby, u kterých si myslíme, že mohou mít podobné zájmy jako vy a u kterých věříme, že budou mít zájem o podobné reklamy.

  V některých případech zpracovává Upfield vaše osobní údaje za použití automatizace. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí, které je činěno výhradně automatickými prostředky týkajícími se vašich osobních údajů, u kterých nejsou v procesu tvorby rozhodnutí zapojení lidé. Například:

 • Upfield používá herní simulace hodnocení chování založených na vědeckém výzkumu a techniky vědy zabývajícími se daty, aby vybrala vhodné zaměstnance. Kandidáti hrají několik her a vzory chování, které projeví během hry, jsou hodnoceny specifickým algoritmem společnosti Upfield, aby byl odhadnut potenciál kandidáta pro konkrétní roli. Algoritmus je pravidelně testován, aby bylo zajištěno, že je férový, efektivní a nezaujatý.
 • Nebudeme činit rozhodnutí, která na vás mají výrazný dopad, na základě čistě automatizované tvorby rozhodnutí. Pokud tak učiníme, informujeme vás a poskytneme vám jasné informace o našem rozhodnutí spočívajícím na procesu automatizovaného rozhodování, které jsme pro tvorbu našeho rozhodnutí použili a náš vysvětlitelný účel pro takovou akci. Upfield například zpracovává vaše osobní údaje pomocí automatizovaných prostředků pouze tehdy, kdy je to nezbytné pro aplikaci nebo výkon smlouvy s vámi, nebo když jste nám dali výslovný souhlas.

  Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, které je tvořeno čistě automatizovaným procesem a které na vás má právní nebo jiný výrazný dopad. Konkrétně máte právo:

  Jakožto celosvětový podnik sdílí Upfield vaše údaje interně a se zvolenými třetími stranami. Například sdílíme vaše osobní údaje s poskytovateli služeb třetích stran, jinými třetími stranami, stejně tak jako v případě převodu podniků nebo právního zpřístupnění informací.

  Jakožto celosvětový podnik sdílí společnost Upfield vaše údaje interně a se zvolenými třetími stranami za následujících podmínek:.

  Upfield sdílí osobní údaje interně nebo se třetími stranami za účely popsanými v tomto oznámení o ochraně soukromí.

  Upfield zasílá do cizích zemí pouze osobní údaje shromážděné v rámci evropské ekonomické oblasti (EEA - European Economic Area), a to za předpokladů, že:

  Společnost Upfield bere bezpečnost vašich osobních údajů velice vážně. Provedeme každý nezbytný krok pro neustálou ochranu vašich osobních údajů před zneužitím, jakýmkoliv zásahem, ztrátou, neautorizovaným přístupem, úpravou nebo zveřejněním.

  Naše opatření zahrnují implementaci příslušných omezení přístupu, zkoumání nejnovějších možností zabezpečení informací za účelem ochrany IT prostředí které spravujeme a zajištění, abychom šifrovali, pseudonymizovali a anonymizovali osobní údaje, kdykoliv je to možné.

  Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze našim zaměstnancům a agentům a to pouze tehdy, kdy je to zapotřebí, a osobní údaje podléhají přísným smluvním povinnostem o důvěře, kdykoliv jsou zpracovány třetími stranami.

  Vaše osobní údaje si ponecháme po dobu potřebnou pro účel, za jakým byly zpracovány. Například pokud u nás vytvoříte nákupní objednávku online, uložíme si data související s vaším nákupem, abychom mohli vytvořit specifickou smlouvu, kterou jste zadali a poté si ponecháme vaše osobní údaje po období, které nám umožňuje řešení nebo odpověď na jakékoliv stížnosti, otázky nebo jiné zájmy týkající se nákupu.

  Vaše údaje mohou být také uchovány proto, abychom mohli zlepšovat vaše zážitky s námi a abychom zajistili, že obdržíte věrnostní odměny, které si zasloužíte.

  Ponecháváme si identifikovatelné údaje, které shromažďujeme přímo za účely zacílení, po tak krátkou dobu, jak je to možné, poté aplikujeme opatření pro jejich trvalé smazání.

  Aktivně kontrolujeme osobní údaje, které si ponecháváme a bezpečně je mažeme, nebo v některých případech anonymizujeme, pokud již nadále není žádná právní, obchodní nebo spotřebitelská potřeba pro jejich uchování.

  Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům a ke způsobu jejich zpracování. Tato práva můžete uplatnit kdykoliv. Sestavili jsme přehled těchto souvisejících práv a toho, co to pro vás znamená. Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu [CAPTCHA] nebo vyplněním požadavku ve formuláři „Kontaktujte nás“ na našem webu.

  Zjistěte více…

  Když zpracováváme vaše osobní údaje, máte několik práv pro kontrolu toho, jak jsou údaje zpracovávány a můžete je kdykoliv uplatnit. Sestavili jsme přehled těchto souvisejících práv a toho, co to pro vás znamená. Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu [CAPTCHA] nebo vyplněním požadavku ve formuláři „Kontaktujte nás“ na našem webu.

  Právo být informován/a. Máte právo, abychom vám poskytli jasnou, transparentní a snadno pochopitelnou informaci o tom, jak používáme vaše osobní údaje a o vašich právech. Tudíž vám tuto informaci poskytujeme v tomto oznámení.

  Osobou jmenovanou jako Chief Privacy Officer (vedoucí oddělení ochrany soukromí) , která může být kontaktována na adrese Upfield Holdings B.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Nizozemí, nebo e-mailem.

  Pokud máte otázky nebo pochybnosti o oznámení o ochraně soukromí společnosti Upfield, či zpracování dat, nebo pokud byste chtěli podat stížnost ohledně možného narušení místních zákonů o ochraně soukromí, učiňte tak prosím prostřednictvím e-mailu [CAPTCHA] nebo zasláním požadavku pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ na našem webu.

  Jakmile obdržíme dotaz ohledně soukromí nebo požadavek pro přístup, máme dedikovaný tým, který řeší požadavky podle naléhavosti a hledá řešení specifické obavy nebo požadavku, který byste chtěli vznést. Pokud by se váš problém jevil závažnějším, může od vás být vyžádáno více informací. Veškeré takové závažnější potíže obdrží odpověď. Pokud nejste s obdrženou odpovědí spokojení, můžete předat vaši stížnost odpovídajícímu kontrolnímu orgánu ve vaší zemi. Pokud položíte dotaz, vynaložíme veškerou možnou snahu za účelem toho, abychom vám poskytli co nejvíce informací o možných řešeních dané stížnosti, které mohou být pro vaše okolnosti aplikovatelné.

  Toto oznámení o ochraně soukromí aktualizujeme kdykoliv to bude nezbytné, abychom reagovali na zpětnou vazbu zákazníků a změny v našich produktech a službách. Pokud v tomto prohlášení provedeme změny, aktualizujeme datum poslední úpravy na vrchu tohoto oznámení. Pokud jsou změny výraznější, poskytneme výraznější oznámení (včetně, pro jisté služby, e-mailového upozornění ohledně změn oznámení o ochraně soukromí). Pro případné vyžádání kontroly z vaší strany si ponecháme všechny předchozí verze tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

  V rámci tohoto prohlášení o ochraně soukromí neomezíme vaše práva bez vašeho souhlasu.

  Kromě tohoto oznámení o ochraně soukromí mohou probíhat specifické kampaně nebo promo akce, které budou řízeny dodatečnými podmínkami nebo oznámeními o ochraně soukromí. Před účastní v takových kampaních nebo promo akcích vám doporučujeme přečtení těchto dodatečných podmínek nebo oznámení ochrany soukromí, jelikož od vás bude vyžadováno jejich dodržování, chcete-li se účastnit. Jakékoliv dodatečné podmínky nebo oznámení ochrany soukromí vám budou bezpodmínečně přístupné.