ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

#YOURDATAISYOURS

Tudjuk, hogy a személyes adatai és azok kezelésének módja fontos Önnek, ezért szeretnénk, ha bízna abban, hogy az Upfield gondosan kezeli az Ön személyes adatait. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat segít megérteni, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, azokat miért gyűjtjük, és mire használjuk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat olvasásakor, kérjük, vegye figyelembe, hogy az az Upfield Csoport minden vállalatára vonatkozik az alábbiakban meghatározottak szerint.

Kérjük, szánjon néhány percet az adatvédelmet érintő tevékenységünk megismerésére, és ha kérdése van, tudassa velünk e-mailben, vagy küldje el kérelmét a weboldalainkon található „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap segítségével.

Törekedtünk arra, hogy ez a Nyilatkozat a lehető legkönnyebben érthető legyen, de ha Ön nem ismer olyan kifejezéseket, mint pl. a süti, az IP-cím vagy a böngésző, kérjük, olvassa el először a kulcsfontosságú kifejezéseket.

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatai egyes adatkezelési célok érdekében történő kezelése ellen, beleértve a személyes adatainak direkt marketing célú felhasználását. Az alábbiakban tájékoztatást kap jogairól és azok gyakorlásának módjairól.

Az Upfield rendelkezésére bocsátott vagy általa gyűjtött személyes adatok tekintetében Upfield Holdings B.V. (cím [Overschiestraat 61, 5th-floor, 1062XD Amsterdam, The Netherlands]) és a helyi leányvállalatai járnak el adatkezelőként.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az Upfield által a vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik. A jelen Nyilatkozatban szereplő, „Upfield”-re vonatkozó hivatkozások az Upfield Holdings B.V. jelenti, továbbá az általa közvetlenül vagy közvetve tulajdonolt és/vagy irányított vállalatokat (a továbbiakban: az „Upfield Csoport”), amelyekkel Ön kapcsolatba lép vagy üzleti kapcsolatban áll. Tudjon meg többet az Upfield Csoportról: https://www.unilever.com/about/

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Upfield marketingtartalmaira is vonatkozik, beleértve az Upfield-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat és hirdetéseket, amelyeket mi küldünk (vagy a nevünkben eljáró szolgáltató küld) Önnek harmadik fél weboldalain, platformjain és alkalmazásain az Ön weboldalhasználati információi alapján. Ezek a harmadik fél által működtetett weboldalak általában saját adatvédelmi nyilatkozattal és általános szerződési feltételekkel rendelkeznek. Javasoljuk, hogy ezeket olvassa el a weboldalak használata előtt.

Személyes adat minden olyan adat, információ, amely alapján közvetlenül vagy közvetett módon egy adott természetes személy azonosítható.

Ön szabadon dönthet arról, hogy a személyes adatait az Upfield részére megadja-e, ugyanakkor bizonyos személyes adatok megadása nélkül nem biztos, hogy el tudjuk juttatni Önhöz a termékeinket vagy szolgáltatásainkat, vagy az elvárt magas színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani, vagy a kérdéseire válaszolni tudunk.

Személyes adatokat több forrásból is gyűjthetünk. Ilyen források lehetnek:

Személyes adat minden olyan adat, információ, amely alapján közvetlenül vagy közvetett módon egy adott természetes személy azonosítható.

Ez a meghatározás magában foglalja a Consumer Engagement Centre-eken, direkt marketing-kampányokon, nyereményjátékokon és versenyeken keresztül offline módon gyűjtött, illetve a weboldalainkon, harmadik felek platformjain található alkalmazásainkon és márkaoldalainkon, valamint harmadik fél platformjain át elérhető vagy használt alkalmazásokon keresztül online gyűjtött személyes adatokat.

Amikor kapcsolatba lép velünk, kérhetjük Öntől a személyes adatait. Az Upfield Csoport vállalatai megoszthatják egymással ezeket a személyes adatokat, és felhasználhatják azokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő módon. Az Ön által megadott személyes adatokat termékeink, szolgáltatásaink, tartalmaink és hirdetéseink javítása érdekében egyéb információkkal is összekapcsolhatjuk.

Személyes adatokat az alábbi forrásokból gyűjthetünk:

A személyes adatok bizonyos kategóriái, például a faji vagy etnikai származásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra vagy szexuális irányultságra vonatkozó, illetve a biometrikus adatok „különleges kategóriába tartozó személyes adatok”, és az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében kiemelt védelem illeti őket.

Vállalatunk korlátozza azon körülményeket, amelyeknél ezeket a különleges kategóriába tartozó személyes adatokat gyűjtjük és feldolgozzuk.

Az Upfield egyes esetekben kérheti az Ön hozzájárulását az Ön egészségi állapotára (pl. az allergiájára, várandósságára vagy a bőrtípusára) vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, , hogy személyre szabott hirdetéseket és releváns promóciós ajánlatokat küldjön Önnek. Az Upfield ezeket a személyes adatokat kizárólag akkor gyűjti, kezeli és használja fel, ha ehhez Ön hozzájárulását adta. Bizonyos esetekben Ön kérhetett olyan szolgáltatásokat vagy termékeket, amelyek közvetlenül nem járnak különleges kategóriába tartozó adatok gyűjtésével, de magukban foglalhatják vagy sugallhatják az Ön vallását, egészségi állapotát vagy más, különleges kategóriába tartozó adatot.

Az alábbiakban két példán keresztül bemutatjuk, hogy az Upfield miként gyűjti és dolgozza fel a különleges kategóriába tartozó adatokat:

 • vdyzidj ehvzlvszmirzvdycjknzv mktt tvsrkjz;Hasonlóképpen gyűjti az Upfield a fogyasztók allergiára vonatkozó személyes adatait, hogy számukra az igényeiknek megfelelő termékekről szóló hirdetéseket és promóciókat kínáljon.
 • Tisztában vagyunk azzal, hogy az Upfield-termékeket és -szolgáltatásokat használó gyermekek magánéletének és biztonságának védelme érdekében a gyermekek személyes adatai kiemelt védelmet igényelnek.

  Az Upfield weboldalainak többsége felnőttek számára készült. Ha az egyik weboldalunk fiatalabb célcsoport számára készült, a személyes adatok gyűjtése előtt az adott személy hozzájárulását a szülők útján szerezzük be, ahol azt a vonatkozó törvények és rendelkezések előírják (az előírt hozzájárulás életkorhatára országonként eltérő lehet).

  Ha Ön olyan kiskorú gyermek, akinek az országában szülői hozzájárulást írnak elő, olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a szüleivel vagy gondviselőjével együtt, hogy annak tartalmát a szülő vagy gondviselő megértse és elfogadja. Ha arról értesülünk, hogy egy gyermek személyes adatait a szülő vagy a gondviselő beleegyezése nélkül gyűjtöttük és kezeltük, jóllehet a hozzájárulást meg kellett volna kapnunk, a lehető leghamarabb töröljük az érintett a személyes adatokat. Az Upfield weboldalainak egyes részeihez történő hozzáférés és/vagy a nyereményekre, mintákra vagy egyéb jutalmakra való jogosultság általában életkorhoz kötött, azaz csak egy adott életkort betöltött felhasználók számára hozzáférhető. Az Ön személyes adatait bizonyos esetekben az életkor ellenőrzésére és az életkorhoz kapcsolódó korlátozások alkalmazása érdekében használjuk fel.

  Az Ön személyes adatait csak meghatározott célokból gyűjtjük, kezeljük és tesszük közzé. Például az Ön befizetéseinek feldolgozása, a panaszok kezelése, termékeink, szolgáltatásaink, kommunikációs csatornáink és weboldalaink funkcionalitásának fejlesztése és javítása, valamint személyre szabott termékek, kommunikáció, célzott hirdetések és termékajánlatok biztosítása céljából.

  Az Ön online böngészésére, keresési tevékenységére, vásárlási magatartására és márkakommunikációnkkal történő interakciójára vonatkozó információk elemzésével, továbbá szegmensek (bizonyos közös jellemzőkkel rendelkező csoportok) kialakítása és az Ön személyes adatainak egy vagy több szegmensbe helyezése révén profilokat hozunk létre.

  Az Upfield továbbá automatizált eszközökkel is feldolgozza az Ön személyes adatait. Az automatizált döntés egy kizárólag automatikus eszközökkel meghozott döntés, ahol emberek nem vesznek részt az Ön személyes adataival kapcsolatos döntés meghozatalának folyamatában.

  Bővebben…

  Az Ön személyes adatait csak az alábbi célokból gyűjtjük, kezeljük és tesszük közzé:

  Amikor az Ön személyes adatait a fent említett vagy más célokból gyűjtjük, a gyűjtés megkezdésekor vagy előtte tájékoztatni fogjuk Önt.

  Adott esetben kérni fogjuk az Ön hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ha az adatkezeléshez Ön hozzájárult, bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

  Bizonyos esetekben jogos érdekekre hivatkozva dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Jogos érdek áll fenn akkor, amikor például Ön regisztrál egy vagy több márkánk hűségprogramjára, és mi az összegyűjtött személyes adatokat termékeink vagy szolgáltatásaink javítása érdekében adatelemzéshez használjuk fel. Az Upfield jogos érdekén alapuló adatkezelést kizárólag akkor folytatunk, ha – érdekmérlegelés alapján – arra a következtetésre jutunk, hogy az Upfield jogos érdekeivel szemben nem élveznek elsőbbséget az Ön adatvédelemhez fűződő jogai Erre a jogalapra csak akkor fogunk támaszkodni, ha a személyes adatok kezelése valóban indokolt és szükségszerű, továbbá a megjelölt céljaink elérésére a személyes adatok kezelése nélkül nincs lehetőség. Biztosíthatjuk Önt, hogy ha a személyes adatok kezelésének jogalapjaként az Upfield jogos érdekire hivatkozunk, erről nyilvántartást vezetünk, és Ön jogosultezzel kapcsolatban tájékoztatást kérni.

  Az Ön személyes adatait kezelhetjük olyan szerződés teljesítése érdekében, amelynek jelenleg vagy a jövőben Ön az egyik szerződő fele. Például kezelnünk kell az Ön személyes adatait egy Ön által vásárolt termék vagy szolgáltatás nyújtásához, egy versenyen történő részvétel lehetőségének biztosításához, vagy az Ön által kért termékminták elküldéséhez. Az Ön személyes adatait akkor is kezeljük, ha jogszabályi kötelezettségünk (például adó- vagy társadalombiztosítási jogszabályok alapján) az adatkezelés. Például egy bírósági végzés megkövetelheti tőlünk, hogy személyes adatokat kezeljünk meghatározott cél érdekében, vagy jogszabály alapján kötelesek lehetünk, hogy a személyes adatokat gyanús tranzakciók bejelentése okán dolgozzunk fel a pénzmosás elleni jogszabályok értelmében.

  Az Upfield az Ön személyes adatait profilok létrehozására is felhasználja. Az Ön online böngészésére, keresési tevékenységére, vásárlási magatartására és márkakommunikációnkkal történő interakciójára vonatkozó információk elemzésével, továbbá szegmensek (bizonyos közös jellemzőkkel rendelkező csoportok) kialakítása és az Ön személyes adatainak egy vagy több szegmensbe helyezése révén profilokat hozunk létre. Az Upfield ezeket a szegmenseket a weboldal és az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabására használja (például releváns tartalmak nyújtása, amikor Ön ellátogat a weboldalra vagy az Önnek küldött hírlevélben), illetve az Upfield-márkák releváns ajánlatainak és hirdetéseinek megjelenítésére az Upfield és harmadik fél weboldalain. A szegmensek harmadik féltől származó kampányokhoz is használhatók az Upfield-weboldalakon. Az Upfield akkor készít profilokat, ha Ön ehhez hozzájárulását adta, például elfogadta a sütik beállítását a böngészőjében, vagy feliratkozott az egyik márkánk e-mail hírlevelére. Személyes adatai ezen a módon történő felhasználásának megakadályozására Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a Sütikre vonatkozó nyilatkozatunkban található sütik kezelése menüpontban, vagy leiratkozhatja e-mail címét, ha bejelentkezett valamelyik weboldalunkra, vagy ha regisztrált egy marketinghírlevélre.

  Példaként -

  Bizonyos esetekben az Upfield automatizált eszközökkel is feldolgozza az Ön személyes adatait. Az automatizált döntéshozatal során emberek nem vesznek részt az Ön személyes adataival kapcsolatos döntés meghozatalának folyamatában. Például:

  Globális vállalatként az Upfield a cégcsoporton belül és kiválasztott harmadik felekkel osztja meg az Ön személyes adatait. Személyes adatait például megosztjuk külső szolgáltatókkal, más harmadik felekkel, valamint üzleti transzferek vagy jogi közzététel esetén.

  Globális vállalatként az Upfield a cégcsoporton belül és kiválasztott harmadik felekkel osztja meg az Ön személyes adatait a következő esetekben:

  Az Upfield személyes adatokat oszt meg a vállalatcsoporton belül vagy harmadik felekkel a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint.

  Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül gyűjtött személyes adatokat az Upfield csak az alábbi körülmények esetén továbbítja külföldre:

  Ha az EGT területein kívülre továbbítunk személyes adatokat, az Upfield gondoskodik arról, hogy azok ugyanolyan védelmet élvezzenek, mintha az EGT-n belül használnák őket. Az alábbi biztosítékok egyikét fogjuk használni:

  Az Upfield nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak biztonságát. Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy személyes adatainak védelmet biztosítsunk a visszaélés, interferencia, elvesztés, illetéktelen hozzáférés, módosítás vagy közzététel ellen.

  A személyes adatok védelmét biztosító intézkedéseink közé tartozik a megfelelő hozzáférés-ellenőrzés életbe léptetése, befektetés az általunk használt informatikai rendszerek megvédésére szolgáló, legfrissebb információbiztonsági eszközökbe, és ahol csak lehetséges, a személyes adatok titkosítása, álnevesítése és anonimizálása.

  Az Ön személyes adataihoz történő hozzáférés csak a munkavállalóink és ügynökeink számára, nekik is csak a szükséges mértékben engedélyezett, és együttműködő partnereinkkel kötött megállapodásainkban is szigorú titoktartási és adatvédelmi kötelezettségeket kötünk ki, ha a szerződéses partner adatfeldolgozói tevékenységet végez.

  Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azaz adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges.

  Például ha Ön online vásárol tőlünk, a vásárlással kapcsolatos adatokat az adásvétel révén létrejött konkrét szerződése teljesítéséhez kapcsolódóan megőrizzük, utána pedig a személyes adatokat annyi ideig tároljuk, ameddig a vonatkozó (pl. adó- számviteli szabályok) a személyes adatok megőrzésére köteleznek minket.

  A közvetlenül a célzott üzleti kommunikáció céljára gyűjtött személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig őrizzük, amely időszak után ezeket az adatokat véglegesen töröljük..

  Az általunk kezelt személyes adatokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és biztonságos módon töröljük, vagy bizonyos esetekben névtelenné tesszük, ha megőrzésüket jogi, üzleti vagy fogyasztói indok nem teszi szükségessé.

  A személyes adataival és azok kezelésének módjával kapcsolatos jogait Ön bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban áttekintést adunk ezekről a jogokról, valamint a jogok gyakorlásához szükséges teendőkről. Ön gyakorolhatja a jogait e-mail küldésével vagy elküldheti kérelmét a weboldalainkon található „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap segítségével.

  Az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan Önt számos jog illeti meg. Az alábbiakban áttekintést adunk ezekről a jogokról, valamint az Önre háruló teendőkről. Ön gyakorolhatja a jogait e-mail küldésével vagy elküldheti kérelmét a weboldalainkon található „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap segítségével.

  A jogaival kapcsolatos további információk és tanácsok az Ön országának adatvédelmi szabályozó hatóságától szerezhetők be.

  Az Upfield kinevezett adatvédelmi tisztviselője [insert name of Upfield’s DPO], akit elérhet az [Address where the Upfield’s DPO is available] címen, vagy e-mailben.

  Ha kérdései vagy aggályai merülnek fel az Upfield Adatvédelmi nyilatkozatával vagy adatfeldolgozási gyakorlatával kapcsolatban, vagy panaszt kíván tenni az adatvédelmi jogszabályok megsértése miatt, kérjük, küldjön e-mailt, agy küldje el kérelmét a weboldalainkon található „Lépjen velünk kapcsolatba” űrlap segítségével.

  Amikor adatvédelemre vagy hozzáférésre vonatkozó kérelmet kapunk, egy erre kirendelt csoport kezeli a megkereséseket, és foglalkozik azzal a konkrét kifogással és kérelemmel, amelyre Ön megoldást keres. Ha az Ön által jelzett probléma természetét tekintve súlyosabb, további információt kérhetünk Öntől. Minden ilyen érdemi megkeresésre válaszolunk.

  Amennyiben Ön nem ért egyet a vizsgálatunk eredményével, intézkedésünkkel, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot szükség esetén aktualizálni fogjuk, hogy a fogyasztók visszajelzéseit, valamint a termékeinkben és szolgáltatásainkban bekövetkezett változásokat tükrözze.

  Amikor a jelen Nyilatkozatot módosítjuk, akkor az első oldal tetején található „Utoljára frissítve:” dátumot is módosítjuk. Ha a változások jelentősek, ezen változásokról Önt külön is értesítjük (beleértve bizonyos szolgáltatások esetében az e-mailen történő értesítést az Adatvédelmi nyilatkozat változásról). A jelen Adatvédelmi nyilatkozat előző verzióit Ön az archívumban megtekintheti.

  A jelen Adatvédelmi nyilatkozaton kívül sor kerülhet olyan kampányokra és promóciókra, amelyekre kiegészítő adatvédelmi feltételek vagy külön adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeket a kiegészítő adatvédelmi feltételeket és külön adatvédelmi nyilatkozatokat, mielőtt bármilyen kampányban vagy promócióban részt vesz, mivel a részvétele esetén köteles betartani a vonatkozó feltételeket. Bármilyen kiegészítő adatvédelmi feltételt és nyilatkozatot jól észrevehetően elérhetővé teszünk az Ön számára.