INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

#YOURDATAISYOURS

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że firma Upfield zachowuje ostrożność, wykorzystując Twoje dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Czytając niniejszą Informację, należy pamiętać, że dotyczy ona wszystkich spółek grupy Upfield, jak określono poniżej .

Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony prywatności i w przypadku jakichkolwiek pytań wyślij nam wiadomość e-mail lub skorzystaj z formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

Staraliśmy się, aby treść niniejszej Informacji była jak najprostsza, ale jeśli nie znasz takich pojęć jak pliki cookie, adres IP czy przeglądarka, najpierw przeczytaj o nich w części kluczowe terminy .

Masz prawo do sprzeciwu wobec niektórych zastosowań Twoich danych osobowych, w tym wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego. Zobacz, jakie są Twoje prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać, tutaj .

Wszelkie dane osobowe przekazane firmie Upfield lub przez nią zgromadzone są kontrolowane przez spółkę Upfield Holdings B.V., Overschiestraat 61, 5-hoog, 1062XD Amsterdam, The Netherlands, oraz jej lokalną spółkę zależną, tj. Upfield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, obie spółki są administratorami danych osobowych.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez firmę Upfield w związku z oferowanymi przez nas usługami i produktami. Odniesienia do firmy ”Upfield” w niniejszej Informacji odnoszą się do Upfield Holdings B.V oraz dowolnej spółki bezpośrednio lub pośrednio przez nią posiadanej i/lub kontrolowanej, z którą współpracujesz lub masz relacje biznesowe (dalej: „Grupa Upfield”). Dowiedz się więcej o Grupie Upfield na stronie www.upfield.com

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy również treści marketingowych firmy Upfield, w tym ofert oraz reklam produktów i usług firmy Upfield, które my (lub usługodawca działający w naszym imieniu) wyświetlamy na zewnętrznych stronach internetowych, platformach i w aplikacjach w oparciu o informacje na temat Twojego korzystania z danej witryny. Te zewnętrzne strony internetowe zawierają na ogół własną Informację o polityce prywatności oraz własne Zasady i warunki korzystania. Zachęcamy do ich przeczytania przed korzystaniem z tych stron.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

Nie masz obowiązku dostarczania firmie Upfield żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów i usług, zapewnić wysoką jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie offline za pośrednictwem naszych centrów angażowania konsumentów, bezpośrednich kampanii marketingowych, loterii i konkursów oraz w trybie online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji oraz stron firmowych na platformach zewnętrznych i w aplikacjach dostępnych lub używanych za pośrednictwem platform zewnętrznych.

Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Firmy z grupy Upfield mogą udostępniać sobie te dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o polityce prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia naszych produktów, usług, treści oraz reklam.

Nie masz obowiązku dostarczania firmie Upfield żądanych przez nas danych osobowych, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów i usług, zapewnić wysoką jakość usług czy odpowiedzieć na pytania.

Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:

Niektóre kategorie danych osobowych, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, stan zdrowia, orientacja seksualna lub dane biometryczne są klasyfikowane jako „szczególe kategorie danych”, mające zapewnioną dodatkową ochronę zgodnie z europejskim prawodawstwem w zakresie ochrony danych.

Ograniczamy okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy te szczególne kategorie danych.

Firma Upfield czasami gromadzi dane dotyczące Twojego zdrowia, takie jak dane dotyczące alergii, ciąży lub rodzaju skóry, aby móc wysyłać Ci odpowiednio dopasowane reklamy i promocje. Firma Upfield gromadzi i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę. W niektórych przypadkach możesz skorzystać z usług lub produktów, które nie wiążą się bezpośrednio ze zbieraniem szczególnych kategorii danych, ale mogą sugerować, jakie jest Twoje wyznanie, stan zdrowia lub inne szczególne kategorie danych.

Aby zilustrować okoliczności, w których firma Upfield gromadzi i przetwarza szczególne kategorie danych, przedstawiamy następujące przykłady:

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest podejmowanie dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług firmy Upfield.

Większość stron internetowych firmy Upfield została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku przez dorosłych. W przypadku, gdzie jedna z naszych stron internetowych jest przeznaczona do użytku młodszej publiczności, zanim zgromadzimy dane osobowe, uzyskamy zgodę osoby dorosłej mającej odpowiedzialność rodzicielską, wymaganą przez obowiązujące prawo i przepisy (wiek, w którym zgoda jest odbierana od rodzica/opiekuna , różni się w zależności od kraju).

Jeśli jesteś dzieckiem w wieku, w którym wymagana jest zgoda rodziców w Twoim kraju (w Polsce to dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia), powinieneś(-aś) zapoznać się z warunkami niniejszej Informacji o polityce prywatności razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że je rozumiesz i akceptujesz. Jeśli odkryjemy, że zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka bez zgody rodzica lub opiekuna, jeśli taka zgoda powinna zostać uzyskana, usuniemy te dane osobowe tak szybko, jak to możliwe. Dostęp do niektórych części stron internetowych firmy Upfield i/lub prawo do otrzymywania nagród, próbek lub innych form gratyfikacji są zazwyczaj ograniczone do użytkowników powyżej pewnego wieku.

Czasami wykorzystujemy dane osobowe w celu Weryfikacji wieku oraz egzekwowania wszelkich tego typu ograniczeń wiekowych.

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach. Na przykład w celu przetwarzania płatności, oceny i obsługi skarg, rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, w celu zapewnienia spersonalizowanych produktów, komunikacji oraz ukierunkowanej reklamy i rekomendacji produktów.

Tworzymy także profile, analizując informacje dotyczące surfowania po sieci, wyszukiwania i dokonywania zakupów oraz interakcji z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach.

Ponadto firma Upfield przetwarza dane osobowe również w sposób zautomatyzowany. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania osób fizycznych w procesy decyzyjne dotyczące danych osobowych.

Gromadzimy, przetwarzamy i ujawniamy dane osobowe w następujących celach:

Podczas zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów wymienionych powyżej lub innych, będziemy Cię o tym informować na bieżąco.

W razie potrzeby poprosimy o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W niektórych przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych polegamy na tzw. uzasadnionym interesie. Uzasadniony interes może mieć miejsce na przykład, gdy zarejestrujesz się w programie lojalnościowym w jednej z naszych marek, a my wykorzystamy zebrane dane osobowe do przeprowadzenia analizy danych w celu ulepszenia naszych produktów lub usług. Taka podstawa do wykorzystania danych będzie stosowana tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia uzasadnionego interesu, na przykład w celu pomocy w wykonaniu umowy lub w celu optymalizacji usługi, i nie narusza Twoich praw jako osoby fizycznej. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana tylko w przypadkach, w których nie ma mniej inwazyjnego sposobu przetwarzania danych osobowych. Możemy zapewnić, że w przypadku wykorzystania uzasadnionego interesu jako podstawy do przetwarzania danych osobowych, zostanie to odnotowane i będziesz mieć prawo poprosić o te informacje.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś lub będziesz stroną. Na przykład musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby dostarczyć produkt lub usługę, którą kupiłeś(-aś), abyś mógł/mogła wziąć udział w jednym z naszych konkursów lub aby wysłać próbki, o które prosiłeś(-aś). Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy mamy obowiązek prawny (np. zobowiązania podatkowe lub związane z ubezpieczeniem społecznym) do wykonania takiego przetwarzania. Na przykład nakaz sądowy lub wezwanie sądowe mogą wymagać od nas przetwarzania danych osobowych w określonym celu lub możemy być zmuszeni do przetwarzania danych osobowych w celu zgłaszania podejrzanych transakcji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Upfield wykorzystuje dane osobowe do tworzenia profili. Tworzymy profile, analizując informacje dotyczące surfowania po sieci, wyszukiwania i dokonywania zakupów oraz interakcji z naszymi markami poprzez budowanie segmentów (tworzenie grup, które mają pewne wspólne cechy) i umieszczanie danych osobowych w jednym lub kilku segmentach. Segmenty te są wykorzystywane przez firmę Upfield do personalizowania strony internetowej oraz naszej komunikacji z Tobą (np. poprzez wyświetlanie odpowiednich treści podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub biuletynu), a także do wyświetlania odpowiednich ofert i reklam na stronach firmy Upfield oraz za pośrednictwem stron zewnętrznych. Segmenty można również wykorzystywać w kampaniach innych firm na stronach internetowych firmy Upfield. Firma Upfield tworzy profile z Twoich danych tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę; na przykład akceptując ustawienie plików cookie w przeglądarce internetowej lub zapisując się do otrzymywania biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną przez jedną z naszych marek.

Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę, aby zapobiec wykorzystywaniu swoich danych osobowych w ten sposób, korzystając z sekcji zarządzaj plikami cookie w Informacji o wykorzystaniu plików cookie lub rezygnując z subskrypcji na swój adres e-mail, jeśli zalogowałeś(-aś) się w jednej z naszych stron internetowych lub zarejestrowałeś(-aś) się w biuletynach marketingowych.

Dla przykładu –

W niektórych przypadkach firma Upfield przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Decyzja automatyczna jest decyzją podejmowaną wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez angażowania osób fizycznych w procesy decyzyjne dotyczące danych osobowych. Na przykład:

 • Firma Upfield wykorzystuje gry symulacyjne do naukowej oceny zachowań oraz analitykę danych w celu oceny potencjalnych pracowników. Od kandydatów wymaga się grania w zestaw gier, a wzorce zachowań prezentowane w trakcie gry ocenia się za pomocą niestandardowego algorytmu firmy Upfield, aby przewidzieć potencjał kandydata do określonej roli. Algorytm ten jest regularnie testowany w celu zapewnienia uczciwości, skuteczności i bezstronności.
 • Nie podejmujemy istotnych dla Ciebie decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany. Jeśli to robimy, powiadamiamy Cię i przekazujemy Ci wyraźną informację o naszej decyzji, by polegać na zautomatyzowanym przetwarzaniu w celu podjęcia decyzji, a także przedstawiamy jej podstawę prawną. Na przykład firma Upfield przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub gdy wyrazisz zgodę.

  Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i która ma dla Ciebie znaczące skutki prawne. W szczególności masz prawo:

  Jako globalna korporacja, firma Upfield udostępnia Twoje dane osobowe wewnętrznie oraz wybranym podmiotom zewnętrznym. Na przykład udostępniamy Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, innym podmiotom zewnętrznym, jak również w przypadku transferów biznesowych lub obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa.

  Jako globalna korporacja, firma Upfield udostępnia Twoje dane osobowe wewnętrznie oraz wybranym podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

  Upfield udostępnia dane osobowe wewnętrznie lub podmiotom zewnętrznym w celach opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

  Upfield będzie wysyłać dane osobowe zebrane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) do innych krajów tylko w następujących okolicznościach:

  Jeśli przekażemy dane osobowe poza EOG, firma Upfield zadba o to, aby dane te były chronione w ten sam sposób, jak w EOG. Zastosujemy jedno z następujących zabezpieczeń:

  Firma Upfield traktuje bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, ingerencją, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

  Nasze działania obejmują wdrażanie odpowiednich kontroli dostępu, inwestowanie w najnowsze Technologie bezpieczeństwa informatycznego w celu ochrony wykorzystywanych przez nas środowisk IT oraz szyfrowanie, pseudonimizację i anonimizację danych osobowych w miarę możliwości.

  Dostęp naszych pracowników i agentów do danych osobowych ma miejsce tylko w niezbędnym stopniu i podlega ścisłym zobowiązaniom umownym dotyczącym poufności podczas przetwarzania przez podmioty zewnętrzne.

  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do celów, do których są przetwarzane. Na przykład, gdy dokonasz u nas zakupu online, będziemy przechowywać dane związane z Twoim zakupem, abyśmy mogli wykonać zawartą umowę, a następnie zachowamy dane osobowe przez okres, który umożliwi nam obsługę lub odpowiedź na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości związane z zakupem.

  Twoje dane mogą również zostać zachowane, abyśmy mogli kontynuować ulepszanie usług, z których korzystasz, a także zapewnić Ci należne nagrody lojalnościowe.

  Przechowujemy określone dane, zbierane bezpośrednio w celu ukierunkowania działań, przez możliwie najkrótszy czas, po czym trwale je usuwamy.

  Będziemy aktywnie sprawdzać dane osobowe, które przechowujemy, i bezpiecznie je usuwać lub w niektórych przypadkach anonimizować, gdy nie będzie już potrzeby prawnej, biznesowej lub konsumenckiej, aby je przechowywać.

  W odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw dotyczących tego, jak dane te są przetwarzane. Możesz skorzystać z tych praw w dowolnym momencie. Poniżej przedstawiamy przegląd tych praw wraz z tym, co to oznacza dla Ciebie. Możesz egzekwować swoje prawa, wysyłając e-mail lub korzystając z formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

  Więcej informacji i porad na temat przysługujących Ci praw możesz uzyskać od regulatora ochrony danych w swoim kraju.

  Głównym urzędnik ds. prywatności w firmie Upfield jest p. z którą można się skontaktować pisząc na adres Upfield e-mailowa .

  Jeśli masz jakieś pytania lub obawy dotyczące Informacji o polityce prywatności firmy Upfield czy też przetwarzania danych, lub jeśli chcesz zgłosić skargę o możliwym naruszeniu lokalnych przepisów dotyczących prywatności, zrób to wysyłając wiadomość e-mail ; lub korzystając z formularza „Skontaktuj się z nami” na naszych stronach internetowych.

  Gdy otrzymujemy pytanie dotyczące prywatności lub prośbę o dostęp, mamy dedykowany zespół, który dokonuje segregacji kontaktów i stara się rozwiązać konkretny problem lub zapytanie, które pragniesz zgłosić. Jeśli Twój problem ma bardziej merytoryczny charakter, możemy potrzebować uzyskać od ciebie więcej informacji. Wszystkie takie kontakty merytoryczne otrzymują odpowiedź. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany(-a) otrzymaną odpowiedzią, możesz skierować skargę do właściwego organu nadzoru w swoim kraju. Jeśli nas o to poprosisz, postaramy się udzielić Ci informacji na temat odpowiednich sposobów rozpatrywania reklamacji, które mogą mieć zastosowanie w danych okolicznościach.

  Będziemy aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności, gdy będzie to konieczne, aby odzwierciedlić opinie klientów i zmiany w naszych produktach i usługach. Gdy opublikujemy zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji w górnej części niniejszej Informacji. Jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy większą widoczność Informacji (w tym, w przypadku niektórych usług, powiadomienia drogą e-mailową o zmianach w Informacji o polityce prywatności). Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o polityce prywatności w archiwum.

  Nie ograniczymy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o polityce prywatności bez Twojej zgody.

  Oprócz niniejszej Informacji o polityce prywatności mogą obowiązywać określone kampanie lub promocje, które będą podlegać dodatkowym warunkom lub Informacjom dotyczącym polityki prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dodatkowymi warunkami lub informacjami przed wzięciem udziału w takich kampaniach lub promocjach, ponieważ ich przestrzeganie będzie wymagane od uczestników. Wszelkie dodatkowe warunki lub informacje dotyczące polityki prywatności będą w widoczny sposób dostępne.