use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

Sheria na Masharti

Ufikiaji na matumizi ya tovuti hii ni chini ya masharti ya matumizi yafuatayo ("Masharti"). Unaposoma masharti haya ya matumizi tafadhali kumbuka kwamba yanahusu Upfield Europe B.V. na kampuni zingine zote za Upfield Group ("Upfield") pamoja na tovuti zingine zote zinazomilikiwa au kudhibitiwa na Upfield.

Kwa kutumia tovuti zetu, unathibitisha kwamba unakubali na kufuata Sheria hizi. Ikiwa hukubaliani na sheria hizi, usitumie tovuti zetu. Upfield wakati wowote, ina haki ya kusimamisha au kuondoa tovuti zetu kabisa au sehemu yake.